2017 Yılı Üniversitemiz ile İlgili Mevzuat Taraması

ARALIK 2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE ÜNİVERSİTEMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA YAYIMLANMIŞ MEVZUAT

 

1-Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

4 Aralık 2017                                                                                    Sayı: 30260

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171204.htm

 

2-Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

5 Aralık 2017                                                                                    Sayı: 30261

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm

 

3-Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun              (Toplam 124 madde –İlgili Maddeler 58. Ve 120. Maddeler)

5 Aralık 2017                                                                                    Sayı: 30261

Kabul no:7061

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm

 

4-Yükseköğretim Eğitim programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik 

6 Aralık 2017                                                                                      Sayı: 30262

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171206.htm

 

5-Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelik

6 Aralık 2017                                                                                      Sayı: 30262

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171206.htm

 

6-Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

7 Aralık 2017                                                                                       Sayı: 30263

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171207.htm

 

7-Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

9 Aralık 2017                                                                                        Sayı: 30265

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171209.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171209.htm

 

8-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Aralık                                                                                               Sayı: 30269

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171213.htm

 

9-Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

23 Aralık 2017                                                                                      Sayı: 30279

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm

 

10-Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun

 Hükmünde Kararname 

24 Aralık  2017                        Karar Sayısı: KHK/696                      Sayı: 30280

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224.htm

 

                         Üniversitemiz İle İlgili Olan Maddeleri

 

  1. Madde 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına paragraf eklenmiş ve (C)  fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

  1. Madde 18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa GEÇİCİ MADDE 43 ve GEÇİCİ MADDE 44 eklenmiştir.

 

  1. Madde 83- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin 1. Fıkrasına ( e ) bendi değiştirilmiştir.

 

  1. Madde-84- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun8. Maddesinin 1. Fıkrası değiştirilmiştir.

 

  1. Madde 112 -6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa EK MADDE 2 eklenmiştir.

 

  1. Madde 113 - 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa GEÇİCİ MADDE 7 eklenmiştir.

 

  1.  Madde 126- 375 Sayılı KHK’ya “Kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen işçilere 4857 Sayılı İş Kanunun 21. Maddesi uyarınca yapılan ödemeler rücu edilmez” hükmünü ihtiva eden EK MADDE 21 eklenmiştir.

 

  1.  Madde 127- 375 Sayılı KHK’ya Kamudaki taşeron işçilerinkadroya geçişini düzenleyen  GEÇİCİ MADDE 23, GEÇİCİ MADDE 24 ve GEÇİCİ MADDE 25 eklenmiştir.

 

11-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Yönetmeliği

  1. Aralık 2017                                                                                   Sayı: 30284

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171228.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171228.htm

 

12-Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2018 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirleyen

 -Milli Emlak Genel Tebliği- Sıra no: 380

28 Aralık 2017                                                                                     Sayı: 30284

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171228.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171228.htm

 

13-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Aralık 2017                                                                                       Sayı: 30285

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171229.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171229.htm

 

14-Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

30 Aralık                                                                                                 Sayı: 30286

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230.htm