Ana Sayfa
Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafetleri Hakkında Yönetmelik

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK
KIYAFETLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
Madde 1- Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerine mahsus akademik kıyafet, üstlük ve omuz atkısından ibarettir. Bunların şekli ve üstündeki motifleri ilişik resimde gösterilmiştir. Kıyafetin temel rengi siyahtır. Üstlüğün ön kısımları ve yakası siyah kadife, atkının arka tarafı siyah satenden, ön tarafı siyah kadife üzerine yarım ölçü öne ve arkaya mavi satenden kaplanmış, mavi satenin kenarları ve omuz çizgisi sırmalı, atkının yalnız ön kısmına altın sarısı renginde ve simden motif işlenmiştir. Ön kısmının uçunda sırma püskül bulunur. Bütün birimlerin renkleri aynıdır.
Rektörlük üstlük ve atkısı beyaz renktedir.
Atkının üzerine Profesörler için tam, Doçentler için yarım sıra motif işlenir. Yardımcı Doçentler için motif işlenmez.
Madde 2- Akademik Elbise; koyu renkli sivil elbise, beyaz yaka üzerine koyu renk boyun bağı ve siyah iskarpin ile giyilir.
Madde 3- Akademik Elbise; üniversitelerin akademik törenlerinde ve Üniversite dışındaki her türlü resmi törenlerde giyilir.
Madde 4- Doçentlik ve doktora imtihanlarında, açılış derslerinde ve diploma merasimlerinde akademik elbise giyilmesi zorunludur.
Üniversiteden emekli olarak ayrılan öğretim üyeleri, davet edildikleri akademik merasime akademik kıyafetleri ile iştirak edebilirler.
Yürürlük
Madde 5- Bu Yönetmelik yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü Yürütür.