Ana Sayfa
Müşavirliğimiz
Stratejik Plan

2014- 2018 Stratejik Plan

2014-2018 STRATEJİK PLANI 
 
MİSYONUMUZ

İnsanlığa değer katan girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve hizmet üretmektir.
VİZYONUMUZ

Ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve teknoloji ile Türkiye ve dünyada paydaşlarının geleceğine yön veren bir üniversite olmaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bilimin evrenselliğine inanmak, 
Akademik özgürlüğü desteklemek, 
Yönetişimi hâkim kılmak, 
Sürekli iyileştirmeyi benimsemek, 
Etik ilkelere uymak, 
KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİMİZ

Öğrenci Odaklılık 
Akademik Başarı, 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık, 
Bilişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması, 
Üretilen Bilginin Kullanılmasının ve Yaygınlaşmasının Sağlanmasık, 
Değişim Yönetimi, 
Çalışanların Gelişimi ve Motivasyonu, 
Ekip Çalışması ve Yönetişim 
STRATEJİLER

 Strateji 1. Eğitim öğretim içeriklerini evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli geliştirmek. 
 Strateji 2. Süreç ve mekanlarda bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak. 
 Strateji 3. Uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenim projeleri ile eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak. 
 Strateji 4. Eğitim öğretimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak. 
 Strateji 5. Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek. 
 Strateji 6. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet üretmek ve destek sağlamak. 
 Strateji 7. Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak ve sürekli iyileştirmek. 
 Strateji 8. Kurumsal gelişimin gerçekleştirilmesi için paydaş memnuniyetini esas alan işbirliği ve yenilikçilik kültürü oluşturmak. 
SYBS'nin AMACI

2004 yılından günümüzde kadar Stratejik Planlama yaklaşımını uygulayan Sakarya Üniversitesi gelecek 5 yılını planlamak üzere 2014-2018 yıllarını kapsayacak olan Stratejik Planını hazırlama çalışmalarına devam etmektedir. Bu bilişim sistemi, yeni Stratejik Planı oluşturmada ve sonraki tarihlerde Stratejik Planın gerçekleşme durumunu izlemede birimlere destek olmak üzere diğer sistemlerle bütünleşik olacak şekilde oluşturulmuştur. SAÜ’de 2014-2018 Stratejik Planı için yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir; 
SAÜ’nün misyonu ve vizyonuyla ilgili ÇALIŞANLARIN, ÖĞRENCİLERİN, DIŞ PAYDAŞLARIN görüşlerinin alınması, 
Gelen önerilere içerik analizi yaparak misyon ve vizyon tanımlarına yansıtılması, 
SAÜ’nün misyon ve vizyon tanımlarının güncellenmesi ve Senato’nun değerlendirmesine sunulması, 
SAÜ’nün Kritik Başarı Faktörlerinin, Temel Değerlerinin ve Politikalarının güncellenmesi ve Senato’nun değerlendirmesine sunulması, 
Akademik ve İdari Birimlerin ekipler tarafından değerlendirilmesinden sonra Özdeğerlendirmenin yapılması, 
SAÜDEK Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu tarafından Çevre Analizi’nin yapılması, 
Özdeğerlendirme sonuçlarının ve Çevre Analizinin yer aldığı Durum Analizi raporunun hazırlanması, 
Stratejik Amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, 

SAÜ’nün Kurumsal Değerlerini aşağıdaki şekilde güncellenmiştir;